Strona Główna
BIP - Informacje
Linki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Strona Główna
Dla Pacjentow Dla Swiadczeniodawców Farmacja O Lubelskim OW NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Szkolna 16, 20-124 LUBLIN
tel :081/ 53-10-500 do 502, fax: 81/ 53-10-528
81/ 53-10-521 (portiernia),
e-mail: info(at)nfz-lublin.pl

Delegatury Lubelskiego OW NFZ

Infolinia: 8.00 - 16.00
strefa numeracyjna lubelska: 19488
pozostałe strefy numeracyjne: 81 19488
telefony komórkowe: 8119488
Godziny otwarcia :
ul. Szkolna 16     8.00 - 16.00
ul. Koryznowej 2d   8.00 - 16.00
WAŻNE
Aktualności
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Z więcej
23.03.2012 Komunikat dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 50 poz. 260) S więcej
23.03.2012 Komunikat w sprawie programów lekowych (MZ) S więcej
22.03.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
21.03.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ S więcej
21.03.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
21.03.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
20.03.2012 Komunikat dla lekarzy S     więcej
20.03.2012 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej A S P     więcej
19.03.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
19.03.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna S więcej
16.03.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna   S     więcej
15.03.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE S więcej
14.03.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
13.03.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, wynik rekrutacji 24/2011   R więcej
12.03.2012 Komunikat dla lekarzy i farmaceutów   S A     więcej
09.03.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
09.03.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
09.03.2012 Wdrożenie internetowego Systemu Numerowania Recept Lekarskich - informacja o szkoleniu dla świadczeniodawców   S     więcej
08.03.2012 Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczenia za marzec 2012 r.   S     więcej
08.03.2012 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia   S     więcej
08.03.2012 8 marca - Dzień Kobiet - zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne P S     więcej
06.03.2012 Vademecum 2012 - informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych A S P więcej
06.03.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, wyniki rekrutacji 22/2011 i 23/2011   R więcej
05.03.2012 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących S więcej
02.03.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w rokowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
02.03.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
02.03.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI)   S     więcej
29.02.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne   S     więcej
28.02.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna   S     więcej
27.02.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
27.02.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
24.02.2012

Komunikat dla świadczeniodawców – zgody indywidualne

  S     więcej
24.02.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, termin rekrutacji 3/2012   R więcej
23.02.2012 Komunikat dla lekarzy, farmaceutów A S     więcej
23.02.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi S     więcej
22.02.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
22.02.2012 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A S     więcej
22.02.2012 Wersja elektroniczna Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL w. 5.15) S więcej
22.02.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, rekrutacja 4/2012   R więcej
21.02.2012 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
21.02.2012 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
20.02.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
16.02.2012 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne S     więcej
16.02.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, wynik rekrutacji 1/2012   R więcej
13.02.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja, lista kandydatów w rekrutacji 3/2012   R więcej
10.02.2012 Komunikat dla świadczeniodawców S     więcej
10.02.2012 Komunikat w sprawie aktualizacji danych teleadresowych przez poszczególnych świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach umowy z Lubelskim OW NFZ w 2012 roku S     więcej
08.02.2012 Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący rozliczenia finansowego umów w rodzaju ambulatoryjne opieka specjalistyczna, za I okres rozliczeniowy (styczeń - czerwiec) 2011 roku. S     więcej
08.02.2012 Komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy w sprawie wydawania puli numerów recept S A     więcej
07.02.2012 Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący rozliczania finansowania umów, których okresy rozliczeniowe upłynęły 31 grudnia 2011 roku P S     więcej
06.02.2012 Komunikat nr 3/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu P S     więcej
06.02.2012 Komunikat nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu P S     więcej
06.02.2012 Informacja w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18 roku życia P S     więcej
06.02.2012 Ogłoszenie rozstrzygnięcia odwołania od rozstrz. postępowania nr 03-12-000071REH05105.2300.022.021 S więcej
03.02.2012 4 lutego 2012 r. - Światowym Dniem Walki z Rakiem P     więcej
02.02.2012 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dotyczący przekazywania informacji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej S     więcej
01.02.2012 Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący rozliczania finansowania umów, których okresy rozliczeniowe upłynęły 31 grudnia 2011 roku S     więcej
01.02.2012 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący składania wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń S     więcej
31.01.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
30.01.2012 Komunikat w sprawie Karty EKUZ - formy składania wniosków o wydanie karty P     więcej
27.01.2012 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI) S     więcej
27.01.2012 Kolejki oczekujących - informacja dla świadczeniodawców S   więcej
26.01.2012 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - podpisywanie umów S   więcej
25.01.2012 Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący rozliczania finansowania umów, których okresy rozliczeniowe upłynęły 31 grudnia 2011 roku S   więcej
25.01.2012 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania S więcej
25.01.2012 Komunikat w sprawie Informatora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ A S P   więcej
24.01.2012 Komunikat dla lekarzy A S   więcej
24.01.2012 Planujesz zimowy wypoczynek w krajach UE - zabierz europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (ekuz) P   więcej
20.01.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
20.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
20.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE S więcej
19.01.2012 Komunikat w sprawie szkolenia aptek A   więcej
18.01.2012 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi S   więcej
16.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
16.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE S więcej
16.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE S więcej
16.01.2012 Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący koincydencji terminów udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej A     więcej
16.01.2012 Komunikat dla aptek - proces rozliczania recept na Portalu NFZ (SZOI) od roku 2012 A     więcej
13.01.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
13.01.2012 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
11.01.2012 Komunikat dotyczący weryfikacji list świadczeniobiorców S     więcej
10.01.2012 Komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia A     więcej
10.01.2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza (REH) S więcej
09.01.2012 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących w 2012 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze S     więcej
09.01.2012 Komunikat dla świadczeniodawców, świadczeniobiorców, aptek i lekarzy A S P     więcej
09.01.2012 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
09.01.2012 Informacja o uruchomieniu przez Ministerstwo Zdrowia portalu informacyjnego www.dlapacjenta.mz.gov.pl P     więcej
05.01.2012 Informacja A S     więcej
05.01.2012 Komunikat w sprawie podpisywania aneksów w rodzaju świadczeń: profilaktyczne programy zdrowotne S     więcej
05.01.2012 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI) S     więcej
04.01.2012 Komunikat w sprawie podpisywania aneksów w rodzaju świadczeń: leczenie stomatologiczne A S     więcej
04.01.2012 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia zasad numeracji recept A S     więcej
04.01.2012 Komunikat w sprawie numeracji recept A S     więcej
03.01.2012 Wzór tablicy dla aptek i punktów aptecznych A S     więcej
02.01.2012 Komunikat Prezesa NFZ dla aptek A S P     więcej
02.01.2012 Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów w sprawie recept A S P     więcej
02.01.2012 Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. A S     więcej
31.12.2011 Komunikat dla lekarzy, felczerów, świadczeniodawców, aptek w sprawie recept lekarskich A S P     więcej
30.12.2011 Komunikat dla Pacjentów - od 1 stycznia 2012 roku - zmiana placówki udzielającej świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Lublinie P     więcej
30.12.2011 Informacja dla Pacjenta w sprawie realizacji recept po 1 stycznia 2012 r. A S P     więcej
  Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę A     więcej
30.12.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej S     więcej
30.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
30.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w rokowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
30.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań dotyczącego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
29.12.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania o Nr 03-12-000066/POZ/0112/01.0000.156.16/1 S więcej
29.12.2011 Komunikat dla lekarzy S     więcej
28.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
23.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
23.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
23.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S więcej
23.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
23.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
23.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
23.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
23.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
23.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE S więcej
23.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
23.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
23.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
23.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
23.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja   R więcej
23.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący indywidualnego rozliczania świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych S więcej
22.12.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (PSY) S więcej
22.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ S więcej
21.12.2011 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania S więcej
21.12.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S więcej
21.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
21.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
21.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA S więcej
20.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
20.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza S więcej
20.12.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze (SPO) S więcej
20.12.2011 Zasady współpracy świadczeniodawców przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej S     więcej
20.12.2011 Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego S P     więcej
19.12.2011 Informacja dla lekarzy S     więcej
19.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna S więcej
19.12.2011 Komunikat NFZ w sprawie ważności recept A S     więcej
19.12.2011 Informacja o wycofanych numerach druków recept lekarskich A     więcej
19.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
19.12.2011 Komunikat dla lekarzy i aptek A S     więcej
16.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
16.12.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
16.12.2011 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
15.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE S więcej
14.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przekazywania od 1 stycznia 2012 roku umów w postaci elektronicznej S     więcej
14.12.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok w rodzaju Leczenie szpitalne - w zakresach świadczeń udzielanych w trybie chirurgii jednego dnia/zespołu opieki dziennej S więcej
13.12.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne S     więcej
13.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w rokowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
13.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
13.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - lista kandydatów w rekrutacji 21/2011 oraz termin rekrutacji 20/2011 R więcej
13.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika procedur medycznych, terapeutycznych programów zdrowotnych i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących S     więcej
09.12.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE S więcej
08.12.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM) S więcej
08.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - lista kandydatów oraz termin rozmowy w rekrutacji 19/2011 R więcej
08.12.2011 Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012 S więcej
07.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne S     więcej
07.12.2011 Uzupełnienie komunikatu dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie gabinetów diagnostyczno - zabiegowych S     więcej
07.12.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - wynik rekrutacji 13/2011 i 16/2011, lista kandydatów w rekrutacji 20/2011 R więcej
06.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne S     więcej
05.12.2011 Uwaga! Ważna informacja! Zaproszenie chorych na astmę, alergię i POChP na bezpłatne wykłady i szkolenia dotyczące możliwości wykrywania i leczenia chorób układu oddechowego, samokontroli chorego i jego współpracy z lekarzem P     więcej
02.12.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna S     więcej
02.12.2011 Zmiany w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących S     więcej
02.12.2011 Komunikat dla aptek A     więcej
01.12.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
01.12.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
30.11.2011 Informacje w sprawie zawierania umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2012 S więcej
29.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
29.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna S więcej
28.11.2011 Komunikat dla aptek A     więcej
28.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
28.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze i Opieka Paliatywna i Hospicyjna S więcej
28.11.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
25.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
25.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
23.11.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne S     więcej
23.11.2011 Uzupełnienie - Aneksowanie umów na 2012 rok w rodzaju Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne S więcej
23.11.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej S więcej
22.11.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
21.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
21.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
21.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w rokowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
21.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
21.11.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze S więcej
18.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych S więcej
18.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
18.11.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze S     więcej
17.11.2011 Komunikat dot. okresowej weryfikacji kontrolnej raportów statystycznych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S     więcej
16.11.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - ogłoszenie o rekrutacji 20/2011 i 21/2011 R więcej
16.11.2011 Uwaga ważne! Informacja w związku z obchodzonym 16 listopada 2011 r. Światowym Dniem POChP S P     więcej
15.11.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - wynik rekrutacji 17/2011, ogłoszenie o rekrutacji 19/2011 R więcej
14.11.2011 Nowy Informator pt. 100 pytań o EKUZ S     więcej
14.11.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok w rodzaju Leczenie szpitalne - oddziały szpitalne S więcej
09.11.2011 Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na lata 2012-13 S więcej
09.11.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym. Dot. trybu kierowania świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego S     więcej
09.11.2011 Aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na 2012 rok S więcej
08.11.2011 Uszczegółowienie do Komunikatu z dnia 8 listopada 2011 roku dot. aneksowania umów na 2012 rok S więcej
08.11.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok   S   więcej
08.11.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna S     więcej
07.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i latach następnych   S   więcej
07.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie   S   więcej
07.11.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - lista kandydatów w rekrutacji 17/2011 R więcej
07.11.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna S     więcej
04.11.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych   S   więcej
04.11.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
04.11.2011 Komunikat dla Pacjentów dotyczący zabezpieczenia świadczeń w zakresie hemodializoterapii na terenie województwa lubelskiego P     więcej
03.11.2011 Kontraktowanie 2012 S     więcej
03.11.2011 Ważne! Wersja 5.12 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL S     więcej
31.10.2011 Komunikat dla lekarzy S     więcej
31.10.2011 Komunikat dla Świadczeniobiorców i Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze S P     więcej
28.10.2011 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A     więcej
28.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane S     więcej
27.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S     więcej
27.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju: leczenie szpitalne w trybie leczenie jednego dnia S     więcej
27.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe S     więcej
25.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne S     więcej
25.10.2011 Komunikat dla świadczeniobiorców w sprawie zgłoszenia do ubezpieczenia studentów P     więcej
25.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S     więcej
21.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne S     więcej
21.10.2011 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A     więcej
21.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA dotyczący zmiany Zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 roku. S     więcej
21.10.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA   S   więcej
21.10.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - termin rekrutacji 16/2011 R więcej
21.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia S     więcej
21.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane S     więcej
19.10.2011 II Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim     więcej
19.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne A     więcej
19.10.2011 Komunikat dla aptek A     więcej
18.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznień   S     więcej
18.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE dotyczący zmiany Zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 roku.   S     więcej
18.10.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
14.10.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
12.10.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja, lista kandydatów w rekrutacji 13/2011, ogłoszenia o rekrutacji 17/2011 oraz 18/2011 R więcej
11.10.2011 Aneksowanie umów na 2012 rok - aktualizacja danych Świadczeniodawców na Portalu NFZ (SZOI) S więcej
10.10.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
07.10.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ   S   więcej
07.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi S więcej
07.10.2011 Komunikat DEF - Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację. P S więcej
06.10.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - unieważnienie rekrutacji nr 14/2011 R więcej
06.10.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA A   więcej
06.10.2011 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A   więcej
06.10.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Rehabilitacja Lecznicza   S   więcej
05.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia odrębnie kontraktowane   S     więcej
05.10.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - wyniki rekrutacji nr 9/2011, 10/2011 i 12/2011 R więcej
04.10.2011 Komunikat w sprawie obchodów Polskiego Dnia Spirometrii w dniu 14 października 2011r.   S P     więcej
03.10.2011 Październik miesiącem Profilaktyki Raka Piersi   P     więcej
03.10.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczne   S     więcej
01.10.2011 Międzynarodowy Dzień Lekarza   S     więcej
30.09.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S     więcej
30.09.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie rokowań w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)   S     więcej
28.09.2011 Komunikat dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą odnośnie prowadzenia postępowań konkursowych   S     więcej
28.09.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne   S     więcej
27.09.2011 Ogłoszenia o rekrutacji     R   więcej
27.09.2011

Komunikat DSOZ dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  S   więcej
23.09.2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

  S   więcej
23.09.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych   S   więcej
23.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
23.09.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
23.09.2011 Światowy Dzień Serca   S P   więcej
22.09.2011 Komunikat dla lekarzy   S   więcej
22.09.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi   S   więcej
21.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
21.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień   S   więcej
20.09.2011 KONTRAKTOWANIE 2012: Komunikat w sprawie  warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2012   S   więcej
20.09.2011 Komunikat dotyczący  zmiany zarządzenia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   S   więcej
19.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
16.09.2011 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI) A   więcej
16.09.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A   więcej
16.09.2011 Komunikat w sprawie zmiany lokalizacji Sekcji Skarg i Wniosków P   więcej
16.09.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
14.09.2011 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A   więcej
07.09.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
05.09.2011 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim     więcej
05.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
01.09.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych   S   więcej
01.09.2011 Komunikat dla Pacjentów - od 1 września 2011 roku NOWY PUNKT NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI w LUBLINIE S P   więcej
01.09.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne S   więcej
01.09.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne   S   więcej
31.08.2011 Informacja o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013 A S   więcej
29.08.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
26.08.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:rehabilitacja lecznicza S   więcej
25.08.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
25.08.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie rokowań w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
25.08.2011 Komunikat w sprawie wystawiania skierowań na badania i konsultacje S   więcej
23.08.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujacych umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S   więcej
23.08.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujacych umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S   więcej
23.08.2011 Ogłoszenia o rekrutacji     R   więcej
19.08.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujacych umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S   więcej
16.08.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
12.08.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
12.08.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A   więcej
12.08.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne A S   więcej
11.08.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
09.08.2011 Komunikat dla lekarzy w sprawie danych dotyczących kosztów refundacji za zrealizowane w I kwartale 2011 roku, recepty na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji S   więcej
09.08.2011 Komunikat w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe S P   więcej
02.08.2011 Informacja dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących świadczenia z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie tj. pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne oraz świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń w tym zakresie A S P   więcej
02.08.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poradnie   S   więcej
02.08.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A S   więcej
28.07.2011 Ogłoszenia o rekrutacji     R   więcej
28.07.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A S   więcej
27.07.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
27.07.2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

  S   więcej
26.07.2011

Komunikat dotyczący weryfikacji kontrolnej na świadczeniach zrealizowanych w I półroczu 2011 r.

  S   więcej
25.07.2011

Komunikat dla Świadczeniodawców, Lekarzy

  S   więcej
25.07.2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie Chemioterapia

  S   więcej
25.07.2011

Komunikat w związku ze spotkaniem 20 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

  S   więcej
22.07.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
18.07.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
18.07.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dotyczący rozliczenia świadczeń za okres I półrocza AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S więcej
18.07.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
12.07.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
12.07.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
12.07.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne
S   więcej
12.07.2011 Komunikat w sprawie Informatora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ   P wiecej
12.07.2011 Komunikat dla Pacjentów dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej   P więcej
11.07.2011 Komunikat DSOZ w sprawie planowanego zwiększenia od 1 września 2011 r. nakładów na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) S P więcej
11.07.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne S więcej
07.07.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
07.07.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne S więcej
07.07.2011 Komunikat DSOZ dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S więcej
06.07.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S więcej
05.07.2011 Komunikat w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień S więcej
05.07.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA dotyczący zmiany Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 roku. S więcej
05.07.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
05.07.2011 Komunikat w sprawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego P więcej
05.07.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA dotyczący zmiany Zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 roku. S więcej
01.07.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA dotyczący przedłużenia harmonogramów pracy personelu oraz dostępności sprzętu. S więcej
30.06.2011 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI) S   więcej
30.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
30.06.2011 Informacja o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach o zawarcie w rodzaju ZPO na lata 2011-2013. A S więcej
28.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
27.06.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący obowiązku wydawania pacjentom określonych dokumentów po zakończonej hospitalizacji S więcej
24.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
22.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
21.06.2011 INFORMATOR LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ: ABC opieki zdrowotnej oraz wykaz świadczeniodawców realizujących umowy w 2011 roku.   S   więcej
20.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE   S   więcej
17.06.2011 Komunikat o szkoleniach dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
17.06.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania   S   więcej
17.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
17.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
17.06.2011 WAŻNE! Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców S P więcej
16.06.2011 Komunikat w związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC) S więcej
15.06.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S więcej
15.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
13.06.2011 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania   S   więcej
10.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie rokowań na zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń LECZENIE SZPITALNE
  S   więcej
10.06.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń S więcej
08.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA   S   więcej
08.06.2011 Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej S P więcej
07.06.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania S więcej
07.06.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie rokowań na zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
03.06.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania S więcej
03.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
03.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
03.06.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE   S   więcej
02.06.2011 Komunikat dla pacjentów dotyczący zasad uzyskiwania świadczeń zdrowotnych podczas letniego wypoczynku w kraju i za granicą     P   więcej
01.06.2011 Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013. A S   więcej
01.06.2011 Informacja dla świadczeniodawców dotycząca dokonywania sprawozdawczości i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej S więcej
31.05.2011 Światowy Dzień bez Tytoniu S P więcej
31.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania S więcej
26.05.2011 DZIEŃ MATKI S   więcej
26.05.2011 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI) S   więcej
25.05.2011 Komunikat w sprawie dodatkowego oznakowania kart EKUZ w alfabecie Braille'a   S   więcej
23.05.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
20.05.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne   S   więcej
18.05.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)   S   więcej
18.05.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne   S   więcej
18.05.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Rehabilitacja Lecznicza   S   więcej
18.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania S więcej
17.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
17.05.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Rehabilitacja Lecznicza S więcej
16.05.2011 Komunikat w sprawie zasad korzystania ze szczepień ochronnych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innym państwie członkowskim UE/EFTA i rozliczania kosztów tych świadczeń. S P więcej
16.05.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
13.05.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania przez NZOZ Stomatologia S. C. w Rykach S więcej
13.05.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
12.05.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
12.05.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE S więcej
12.05.2011 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej S   więcej
11.05.2011 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI S   więcej
11.05.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
11.05.2011 Kompendium dla Świadczeniodawców dotyczące kolejek osób oczekujących S   więcej
10.05.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
10.05.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięć konkursów ofert w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
09.05.2011 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
06.05.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna S więcej
06.05.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S więcej
06.05.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
06.05.2011 Komunikat dla aptek A   więcej
04.05.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja - zatrudnienie lekarzy medycyny R więcej
29.04.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
29.04.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
29.04.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
27.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S     więcej
27.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S     więcej
27.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S     więcej
27.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S     więcej
27.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S     więcej
27.04.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
22.04.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
22.04.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
20.04.2011 Informacje dotyczące skierowań na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz szpitalne   więcej
20.04.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
19.04.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM) S więcej
19.04.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
15.04.2011 Komunikat dla świadczeniodawców - Portal NFZ (SZOI)   więcej
15.04.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
15.04.2011 Ogłoszenie Nr 03-11-002169/STM/07/1/07.0000.218.02/1 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   S     więcej
14.04.2011 Informacja dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców dotycząca wykonywania kserokopii zleceń za zrealizowane zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze A S P   więcej
13.04.2011 Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej S P   więcej
12.04.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S więcej
12.04.2011 Informacja dla ubezpieczonych P   więcej
08.04.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
08.04.2011 Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach o zawieranie umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013 A S więcej
07.04.2011 Komunikat dla świadczeniodawców, lekarzy A   więcej
07.04.2011 Ogłoszenie w sprawie zmiany ogłoszeń postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne opublikowanych na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ w dniu 31 marca 2011 r. S więcej
06.04.2011 RATOWNICTWO MEDYCZNE - Instrukcja określająca ogólne warunki poprawnego budowania komunikatów sprawozdawczych XML   więcej
05.04.2011 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT W RODZAJU: RATOWNICTWO MEDYCZNE POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMÓW OD 1 LIPCA 2011r. S więcej
05.04.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
04.04.2011 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania S więcej
04.04.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
01.04.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
01.04.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
01.04.2011 Ogłoszenie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM) S więcej
31.03.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych S więcej
31.03.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
31.03.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
30.03.2011 Komunikat w sprawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - JEDZIESZ ZA GRANICĘ ZABIERZ EKUZ   S   więcej
29.03.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
29.03.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
28.03.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie rokowań w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (SOK) S więcej
25.03.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
24.03.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
24.03.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE   S   więcej
24.03.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA   S   więcej
22.03.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
22.03.2011 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
21.03.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
18.03.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie   S   więcej
18.03.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Stomatologiczne   S   więcej
18.03.2011

Informacja dotycząca wyroku NSA w sprawie udostępnienia oferty w trakcie prowadzonego postępowania konkursowego.

  S   więcej
16.03.2011 Komunikat w sprawie aktualizacji danych teleadresowych przez poszczególnych świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach umowy z Lubelskim OW NFZ w roku 2011   S   więcej
16.03.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania.   S   więcej
15.03.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
15.03.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM)   S   więcej
11.03.2011 Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach Rekrutacji Nr 1/2011 oraz Rekrutacji Nr 2/2011     R   więcej
10.03.2011 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna   S   więcej
10.03.2011 Wynik rekrutacji nr 24/2010     R   więcej
07.03.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
03.03.2011 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
03.03.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
03.03.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna   S więcej
02.03.2011 Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013 A S więcej
01.03.2011 Komunikat personalny dotyczący objęcia stanowiska dyrektora Lubelskiego OW NFZ S więcej
28.02.2011 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
28.02.2011 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
28.02.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
25.02.2011 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
25.02.2011 Komunikat w sprawie zakończenia realizacji umów w zakresach: nocna i świąteczna ambulatoryjna/wyjazdowa opieka lekarska/pielęgniarska oraz nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ S więcej
25.02.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
25.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA S więcej
24.02.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych S więcej
24.02.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzajach świadczeń Leczenie Stomatologiczne i Rehabilitacja Lecznicza S więcej
23.02.2011 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
22.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
22.02.2011 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
21.02.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
21.02.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych S więcej
21.02.2011 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Przychodnia Rejonowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Parczewie S więcej
21.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE S więcej
18.02.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
18.02.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. S więcej
17.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.02.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
16.02.2011 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
16.02.2011 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
16.02.2011 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
16.02.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.02.2011 Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
15.02.2011 KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA S więcej
15.02.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA S więcej
11.02.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA   S   więcej
11.02.2011 VADEMECUM 2011 - Informator o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych   S   więcej
10.02.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne   S   więcej
10.02.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
09.02.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) S więcej
08.02.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
08.02.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
08.02.2011 Komunikat w sprawie zmiany aplikacji komputerowej w reumatologicznych programach terapeutycznych   S   więcej
07.02.2011

Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013

A S   więcej
07.02.2011 Sprostowanie komunikatu dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania faktur VAT w 2011 r.       więcej
04.02.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
04.02.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej   S   więcej
04.02.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)   S   więcej
03.02.2011 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna   S   więcej
02.02.2011 Bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez Lubelski OW NFZ w latach 2011 - Wykaz placówek         więcej
01.02.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S    więcej
31.01.2011 Komunikat dot. wycofania z dniem 31 stycznia 2011 roku wypowiedzeń umów upoważniających do wystawiaia recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom A S   więcej
31.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S   więcej
28.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
28.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
28.01.2011 Zaproszenie do podpisywania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S więcej
27.01.2011 Komunikat w sprawie kodów resortowych specjalności komórek organizacyjnych podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy z NFZ w zakresie świadczeń: Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej   więcej
27.01.2011 Ogłoszenie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) S więcej
27.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne S więcej
26.01.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
25.01.2011 Ogłoszenie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) S więcej
24.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
24.01.2011 Komunikat dla świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego P   więcej
21.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców w dotyczący list osób oczekujących. S więcej
21.01.2011 Komunikat o szkoleniu dla Świadczeniodawców, w zakresie nowego modelu rozliczeń umów w roku 2011 S więcej
20.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne S więcej
19.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S   więcej
19.01.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
19.01.2011

Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

S więcej
19.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący podpisywania umów w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
18.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej S więcej
18.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
17.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna   S    więcej
14.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
14.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
13.01.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
13.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
13.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
13.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
13.01.2011

Pomoc medyczna podczas zimowego wypoczynku

  P więcej
12.01.2011 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
12.01.2011 Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych S więcej
12.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
11.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań na rok 2011 i lata następne w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
11.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
11.01.2011 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA ROKOWAŃ W MYŚL ART. 144 PKT 1 S więcej
10.01.2011 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
10.01.2011 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
07.01.2011 Ogłoszenie o rozsrzygnięciu postępowania rokowań w myśl ART. 144 PKT 1   S   więcej
07.01.2011 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 03-11-001873/AOS/02/1/02.1200.001.02/2 (Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, pow. puławski) w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
05.01.2011 KOMUNIKAT dla  świadczeniodawców w  sprawie wystawiania faktur VAT w 2011 roku S więcej
05.01.2011 Ogłoszenie odwołania postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM) S więcej
05.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących w roku 2011 umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna S więcej
05.01.2011 Odwołanie ogłoszonych w dniu 17 grudnia 2010 roku postępowań wyboru świadczeniodawców w trybie konkursu ofert, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych, w zakresie świadczeń: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. S więcej
04.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie weryfikowania czasokresów przysługiwania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych   S   więcej
04.01.2011 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
04.01.2011 Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi A S więcej
04.01.2011 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
04.01.2011 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
03.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących w roku 2011 umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna       więcej
03.01.2011 Komunikat dla Świadczeniodawców   S   więcej
03.01.2011 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie instrukcji technicznej Portalu NFZ (SZOI)   S   więcej
31.12.2010 POZ: Komunikat dla pacjentów korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej   P Z więcej
31.12.2010 Dyżur stomatologiczny 2011 rok   P więcej
31.12.2010 Zasady wydawania EKUZ   P więcej
31.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
30.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA - 03-11-001851/REH/05/1/05.1310.208.02/3 S więcej
30.12.2010 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
30.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
30.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Leczenie Szpitalne S więcej
30.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
30.12.2010 Komunikat w sprawie "cen oczekiwanych" w postępowaniach w trybie rokowań na rok 2011 i lata następne, w zakresie świadczeń: chirurgii klatki piersiowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, transplantologii oraz chirurgii plastycznej. S więcej
30.12.2010 Komunikat w sprawie modyfikacji systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.         więcej
30.12.2010
Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011.
        więcej
29.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza   S     więcej
29.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE   S     więcej
29.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne   S     więcej
29.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza   S     więcej
29.12.2010 Informacja w sprawie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w woj. lubelskim od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie porad specjalistycznych, stomatologii, rehabilitacji i opieki długoterminowej więcej
29.12.2010 Komunikat w sprawie zmiany zasad wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) więcej
29.12.2010 Ogłoszenie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Stomatologiczne (STM) S więcej
29.12.2010 Ogłoszenie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) S więcej
29.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
29.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
29.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania złożonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Twój Lekarz" S więcej
28.12.2010 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący podpisywania umów w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza S więcej
28.12.2010 Komunikat w sprawie "cen oczekiwanych" w postępowaniach w trybie rokowań na rok 2011 i lata następne, w zakresie świadczeń poradni diabetologicznej oraz świadczeń poradni dermatologii i wenerologii. S więcej
28.12.2010 Komunikat w sprawie nadania numerów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
28.12.2010 Komunikat w sprawie nadania numerów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
28.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
28.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
28.12.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
27.12.2010 Zaproszenie do podpisywania umów w rodzaju ZPO na lata 2011-2013 S więcej
27.12.2010 Komunikat dla Świadczeniodawców

S więcej
23.12.2010 Komunikat w sprawie kontynuacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej w 2011 r. S więcej
23.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
23.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
23.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
23.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
23.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
23.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
22.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
22.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
22.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE S więcej
20.12.2010 Informacja o dniu wolnym 24 grudnia 2010 r. w Lubelskim OW NFZ więcej
21.12.2010 Komunikat w sprawie nakładów finansowych zaplanowanych przez Lubelski OW NFZ na rok 2011 na świadczenia zdrowotne w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
21.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu  postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE   S więcej
21.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza S więcej
21.12.2010 Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej S więcej
20.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
20.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ S więcej
17.12.2010 Komunikat w sprawie ogłoszenia przez Lubelski OW NFZ uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, w zakresie świadczeń: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. S więcej
17.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
17.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
17.12.2010 POZ: Komunikat dla pacjentów w sprawie numerów infolinii udzielających informacji na temat dostępności do świadczeń lekarza POZ S Z więcej
17.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
17.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza S więcej
17.12.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza S więcej
17.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
17.12.2010 Informacja o dniu wolnym 24 grudnia 2010 r. w Lubelskim OW NFZ więcej
17.12.2010 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
16.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
16.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
16.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem z cukrzycą S więcej
15.12.2010 Komunikat dotyczący zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego P więcej
15.12.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
14.12.2010 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
14.12.2010 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
13.10.2010 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi A S więcej
10.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
10.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
09.12.2010 Informacja o pozytywnie zatwierdzonych wnioskach o zawarcie umów w rodzaju ZPO na lata 2011 - 2013 A S więcej
09.12.2010 Ogłoszenia o wycofaniu protestów S więcej
09.12.2010 Ogłoszenia o wniesieniu protestów w rodzjau: AOS S więcej
09.12.2010 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
09.12.2010 Ogłoszenia o wniesieniu odwołań S więcej
09.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie konkursu ofert dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju : Profilaktyczne Programy Zdrowotne. S więcej
09.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
08.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołań S więcej
08.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia protestów wniesionych 3 i 6 grudnia 2010 roku w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
08.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
08.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
08.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
08.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
07.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju LECZENIE SZPITALNE S więcej
07.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań S więcej
07.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołań S więcej
07.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestów w rodzjau: AOS S więcej
07.12.2010 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne w sprawie aneksowania obowiązujących umów na okres do 30 czerwca 2011 r. S więcej
06.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołań S więcej
06.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia protestów wniesionych 3 i 6 grudnia 2010 roku w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
06.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestuów S więcej
06.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
06.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: PSY S więcej
06.12.2010 Komunikat dla wnioskujących o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2011 i lata następne S Z więcej
06.12.2010 Komunikat dla świadczeniodawców/ wnioskodawców w sprawie postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2011 i lata następne S Z więcej
06.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: PSY S więcej
06.12.2010 Decyzje z dnia 03.12.2010 Dyrektora Lubelskiego OW NFZ dotyczące odwołań od rozstrzygnięć postępowań konkursowych w rodzaju PRO i STM S więcej
06.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
06.12.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Ewa Krzeszowska-Mazurek S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med Comp Lex S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kurowie S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Barbara Szalach S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Fedorowicz S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Em-Dent Spółka Partnerska E. Wojecka-Wiktor, M. Mróz S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Grupowa Praktyka Stomatologiczna Dens S.c. - Anna Buczak-Koper,monika - Korol-Leszczyńska, Irena Blusiewicz S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Lucyna Kurzępa S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grażyna Lewicka-Dyrda S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Lekarska S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Den-Med" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Opolu Lubelskim S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Instytut Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki W Lublinie S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz Reha-Vita S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Opolu Lubelskim S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji "Sajmed" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lucis-Med" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz Rmed Poradnia Reumatologiczna S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" Spółka Jawna S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz Reh-Med S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny Lek. Stom. Barbara Szalach S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny - Lek.stom. Andrzej Telejko S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Dent. Ewa Krzeszowska-Mazurek S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanodent" S.c. S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz "Zdrowy Ząbek" S.c. Zakład Opieki Stomatologicznej S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.c. W Janowie Lubelskim S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Halina Mazurek S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez "Edent" Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.c. W Janowie Lubelskim S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Elżbieta Jaroszewska-Malec S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Urszula Zielińska S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.z.o.z. Przychodnia Stomatologiczna S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny Anna Wawryca S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz "Stomatologia" S.c. S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Stom. Barbara Rumińska S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Kisiel S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny Magdalena Zdeb-Makowska S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. Z O.o. S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Długoterminowa Opieka Domowa" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Nzoz Omsz I Opieki Długoterminowej W Domu Chorego ,, Prof-Med" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Elżbieta Szaruga - Indywidualna Praktyka Pielęgniarki S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Pielęgniarki-Mieczysława Morawska S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Grupowa Praktyka Pielęgniarek Domowa Opieka Długoterminowa S.c. S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Długoterminowa Opieka Domowa" S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
03.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
03.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
03.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
03.12.2010 Komunikat w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia więcej
02.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ S więcej
02.12.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
01.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
01.12.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
01.12.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
01.12.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA S więcej
01.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
01.12.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
01.12.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
01.12.2010 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne więcej
30.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
29.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
29.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Orkis Spółka Z O.O. Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna "Dentes" S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez NZOZ Centrum Medyczne Przychodnia Medycyny Rodzinnej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Góra S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Gabinet Stomatologiczny S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mala-Dental S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez FADO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez FADO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez FADO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez FADO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez FADO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Fado Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez NZOZ ARKA Centrum Opieki Długoterminowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Prywatna Praktyka Stomatologiczna S.C. Lek. stom Anna Malczewska-Rybicka, Lek. stom Grzegorz Rybicki S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,SPES" S.C. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Indywidualna Praktyka Lekarska S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Top Medical Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Top Medical Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego SP. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego SP. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego SP. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego SP. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego SP. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez Centrum Medyczne Św. Jerzego Sp. Z O.O. S więcej
29.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania przez N.Z.O.Z. Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej S więcej
26.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza S więcej
26.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
26.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju:Rehabilitacja Lecznicza S więcej
26.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
26.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: Opieka Paliatywna i Hospicyjna S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
26.11.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju:  Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
26.11.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju:  Leczenie Szpitalne w odniesieniu do jednostek resortowych S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
26.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA S więcej
26.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
25.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
25.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
25.11.2010 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
24.11.2010 Aktualizacja działu Rekrutacja R więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
24.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe S więcej
24.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
23.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
23.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
23.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
22.11.2010 Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
22.11.2010 Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia niektórych postępowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
22.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
22.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
22.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
19.11.2010 Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wielkości etatu przeliczeniowego w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
19.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
19.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
19.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
19.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
18.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
18.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
17.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
17.11.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
17.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
15.11.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
10.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
10.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
10.11.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
09.11.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
09.11.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
09.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
08.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
05.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
05.11.2010 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
04.11.2010

Aktualizacja działu Rekrutacja

R więcej
04.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
03.11.2010

Aktualizacja działu Rekrutacja

R więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
02.11.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu S więcej
02.11.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
29.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
29.10.2010 Komunikat dla aptek i lekarzy A więcej
29.10.2010 Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący zasad zaopatrywania w leki i wyroby medyczne pacjentów hospitalizowanych oraz roli, jaką w takiej sytuacji spełnia wobec hospitalizowanego pacjenta lekarz POZ więcej
29.10.2010 Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
28.10.2010 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących środki pomocnicze - zaopatrzenie comiesięczne A S więcej
28.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
25.10.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu AOS S więcej
25.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu AOS S więcej
25.10.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu SPO S więcej
25.10.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu PSY S więcej
22.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu PSY S więcej
22.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
22.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
22.10.2010 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu STM S więcej
22.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu STM S więcej
22.10.2010 Ogłoszenie o wniesieniu protestu SPO S więcej
21.10.2010 Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Protestu SPO S więcej
20.10.2010 Komunikat dotyczący Zarządzenia Nr 63/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna S więcej
20.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne S więcej
20.10.2010 Ogłoszenie o Wniesieniu Protestu SPO S więcej
20.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Pomoc Doraźna i Trasport Sanitarny S więcej
19.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
19.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A więcej
18.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat o ogłoszeniu postępowań w trybie rokowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
18.10.2010

Aktualizacja działu Rekrutacja

R więcej
18.10.2010 Wynik rekrutacji Nr 18/2010 R więcej
15.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat w sprawie "cen oczekiwanych" w postępowaniach konkursowych na rok 2011 i lata następne, w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń S więcej
15.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju świadzczeń Leczenie Stomatologiczne S więcej
15.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
15.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych S więcej
13.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie dla podmiotów resortowych o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
13.10.2010 Plan zakupu świadczeń na 2011 r. - podmioty cywilne S więcej
13.10.2010 Plan zakupu świadczeń na 2011 r. - podmioty mundurowe S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne S więcej
13.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Stomatologiczne S więcej
11.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze S więcej
11.10.2010 Kontraktowanie 2011: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień S więcej
08.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat dla oferentów w sprawie odwołania postępowań konkursowych w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe (UZD) S więcej
06.10.2010

Aktualizacja działu Rekrutacja

R więcej
05.10.2010 Kontraktowanie 2011: Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2011 i w latach następnych w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza S więcej
05.10.2010

Komunikat dla aptek w sprawie realizacji cesji wierzytelności przyszłych o zapłatę kwot refundacji

A S więcej
05.10.2010 Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego A S więcej
04.10.2010 Informacja dotycząca  wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy  na lata 2011-2013  w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi A S więcej
01.10.2010 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie druków recept A więcej
01.10.2010

Komunikat dla aptek dotyczący udostępnienia Centralnej Bazy Recept Zablokowanych

A więcej
01.10.2010

Kontraktowanie 2011: - Komunikat dotyczący ofert złożonych w postępowaniach konkursowych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

S więcej

Archiwum

Poland in UE
pl Dostep do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w Polsce - najważniejsze informacje.
uk Access to health care during a temporary stay in Poland - important information.
uk The ABC's of Healthcare
uk Voluntary health insurance
de Gesundheitsschutz in Polen - wichtige Informationen.
esp El Sistema de Salud en Polonia
fr Régime de l'assistance médicale en Pologne
vademecum

Informator - Poszkodowani w misjach poza granicami panstwa

© Narodowy Fundusz Zdrowia