Komunikaty

 

Komunikat do Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

              

W związku ze zgłaszanymi przez Świadczeniodawców wątpliwościami dotyczącymi sposobu  sprawozdawania usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż zgodnie z § 19 ust. 12 Zarządzenia nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne(z późn. zm.),
do rozliczenia należy wykazać odrębnie dla każdego dnia pobytu świadczenia związane z oceną stanu zdrowia w skali TISS - 28 i TISS - 28 dla dzieci. Hospitalizacja rozumiana jako całodobowe udzielnie świadczeń, determinuje sprawozdawanie świadczeń w OiT w następujący sposób:

  1. dla trybu wypisu "zgon" przyjmuje się wartość = data wypisu - data przyjęcia + 1
  2. przykład: data pobytu -  1-05-2009 do 1-05-2009 = 1 osobodzień

  3. dla pozostałych hospitalizacji przyjmuje się wartość = data wypisu - data przyjęcia

    przykład: data pobytu -  1-05-2009 do 3-05-2009 = 2 osobodni
    1-05-2009 - 2-05-2009 - 23 pkt w skali TISS = 1 osobodzień
    2-05-2009 - 3-05-2009 - 25 pkt w skali TISS = 1 osobodzień

 

Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Tomasz Pękalski